“Değerli yük” kavramı, sınırları çok geniş olan bir kavramdır. Değerli yük için beyan edilen fatura tutarı, birkaç yüz Euro’dan birkaç milyon Euro’ya kadar değişkenlik gösterebilir. (Teçhizat, yüklü miktarda teknik araç, elektronik ürünler, farmasötik ürünlerin sevkiyatı vb.) Değerlü yük başka bir ülkeye taşınıyorsa, sınırdan geçtiği zaman yükün fatura tutarına ek olarak gümrük kodu ve gümrük harcı da dikkate alınır.

Koşullar ne olursa olsun, göndericiler gönderdikleri değerli yükün zamanında, tam olarak, en düşük kayıp ve çalınma riskiyle adrese ulaşmasını isterler. Chalang Lojistik, müşterileri için Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Asya ülkelerine değer yük taşıma hizmeti sunmaktadır. Kalifiye elemanlarımız, müşteri talepleri doğrultusunda yükün özelliklerini inceleyerek en uygun sevkiyat güzergâhını belirler. Bu sayede taşıma, aktarma ve depolama sürecinde tüm güvenlik önlemleri temin edilir.

Chalang, değerli yüklerin taşınmasını, ulaşım coğrafyası neresi olursa olsun belirtilen süreye kati bir şekilde uyarak gerçekleştirir.